Etusivu            
   Galleria            
   Curriculum vitae            
   Kotiateljee            
     

 

 

 

 

Murtomaarealismi – esittely

Inarilainen kuvataiteilija Pekka-Hermanni Kyrö maalaa valkeisiin raameihin valkoista valkoiselle. Tuloksena on luminen tunturimaisema, jossa katselija on läsnä maisemassa, lumen monenkirjavassa väriloistossa. Kyrön kyky tajuta lumi perustuu metodiin, jolle hän on itse antanut nimen murtomaarealismi. Maalaukset syntyvät viikkojen vaellusten aikana paikan päällä. Lumen maalaaminen vaatii olemista lumen ympäröimänä. Parasta aikaa on kevät, jolloin liikkuminen on helppoa ja valoa riittää. Paras paikka on pohjoisen Lapin tunturi. Käsitteenä tunturi on Lapin eläjälle sekä reaalinen että metaforinen, myyttinen maailma, samalla tavalla kuin metsäsuomalaiselle metsä. Tunturi on avara, rytminen tila, jota leimaavat valo, aika, lumi, elämä, kauneus, vapaus. Kyrön töissä on vahva läsnäolon tuntu. Taiteilija, joka maalaa valkoista valkoiselle on kiinni hetkessä ja hänen luomansa kuva on valoa täynnä. Kuvia katsellessa tulee hakemattakin mieleen antiikin tarina Minervan pöllöstä, joka lentää vasta hämärän tullen maalaten harmaansa harmaalle. Tuo viisauden symboli lentää kuitenkin tapahtumien jo tauottua ja päivän mentyä mailleen. Jäljellä on enää tapahtuneen kirjaaminen, jolloin pöllön viisaus latistuu jälkiviisaudeksi. Tuloksena on teoria elämästä, ei kuva niin kuin taiteilijalla.

Pekka-Hermanni Kyrön ominta materiaalia on öljyväri ja vahvin ominaisuus käden herkkyys. Kyrö vie katsojansa hiihtokeskusten ulkopuolelle, saavuttamattomaan tunturimaisemaan, jota kameran on mahdoton tallentaa. Kameralta puuttuu lumen taju.

Tapio Kuure
Yhteiskuntatieteiden tohtori,
Dosentti
Tampereen Yliopisto

takaisin Murtomaarealismi-galleriaan

 

Cross-country realism

Graphic artist Pekka-Hermanni Kyrö paints white on white, framed in white. The result is a snowy tundra landscape where the viewer is drawn into the richly patterned, multicolored splendor of the snow. Kyrö’s comprehension of snow is based on a method which he himself refers to as cross-country realism. The paintings are born on location over weeks of trekking from place to place. Painting snow requires being surrounded by snow. The best time for this is in the spring, when it is easier to get around and there is plenty of light. The best location is in the northern tundra of Finnish Lapland. As a concept, the tundra is to the resident of Lapland both a realistic and a metaphorical, mystical world, as the forest is to forest dwelling Finns. The tundra is an expansive rhythmic space, imprinted with light, time, snow, life, beauty, freedom. In Kyrö’s work there is a strong feeling of presence. The artist who paints white on white is caught in the moment, and the picture he creates is full of light. In looking at these pictures the antique image of the owl of Minerva, comes unsummoned to mind, flyinging against the coming dusk, painting its grey on grey. That symbol of wisdom flies, however, when events have already occurred and the day has gone its distance. All that is left is to write down the events, at which point the owl’s wisdom descends into hindsight. The result is a theory of life, not a picture like the artist has.

Pekka-Hermanni Kyrö expresses himself in oil colors and his strongest quality is a sensitive hand. Kyrö brings the viewer outside of the ski centers, into the inaccessible tundra which the camera cannot capture, in that the camera lacks a sense of the snow.

Tapio Kuure
Docent, PhD of Social Sciences
University of Tampere

(Translation by David Huisjen, Jr.)

back to Cross-country realism -gallery